Karel Čapek: Bílá nemoc

Bílá nemoc je klasika od jednoho z nejznámějších českých spisovatelů. Rozbor obsahuje kompletní literární kontext i kontext děl a shrnutí v kostce, které tu už delší dobu chybělo (kdo potřebuje přejít rovnou na shrnutí, ať klikne sem).

Zdroj: https://www.megaknihy.cz/klasicke/160993-bila-nemoc.html

1      Základní údaje

Karel Čapek; Bílá nemoc; 1937. Drama, tragédie. Námět varování před fašismem a nesmyslnost války (resp. světová situace před druhou světovou válkou).

2      Téma

Vymýcení války a nastolení míru za pomoci stejně tvrdých prostředků, jako válka sama.

3      Obsah

3.1   Úvod

V úvodu Čapek vysvětluje svůj postoj ke státu a válkám. Všechno v rozporu se státem je nemorální, takže o morálnosti rozhoduje stát sám. Vůle a práva má podle Čapka pouze stát, nikoliv však jeho občané. Proto ve světě války musí být sám mír tvrdým a neústupným bojovníkem (což je vidět na situaci, kdy doktor Galén odmítá léčit některé lidi, i když ví, že bez něj zemřou – ve skutečnosti nepoužívá násilí). Válka je beznadějná právě pro souboj dvou velkých nesmiřitelných hodnot na obou válčících stranách.

3.2   Bílá nemoc

Ve smyšlené zemi vládne maršál. Dvorní rada, hlavní lékař z Lilienthalovy kliniky, kde se pokoušejí Bílou nemoc léčit, reprezentuje nemilosrdnost a neústupnost režimu, maršál pak mozek režimu. Své činy odůvodňují vyšší morální hodnotou jako třeba hrdost nebo boj za vlast. Ideály nastrčí jen tam, kde se jim to hodí. Nejsou čiří socialisté, a tím režim rozvracejí. Hledají vlastní prospěch místo prospěchu lidu.

Hned na začátku svět pomalu zachvacuje tzv. bílá nemoc. Bílá proto, že se projevuje nedříve malým bílým flekem na kůži oběti. Postihuje jen lidi ve středním věku. Účelně. Ti jsou špatnými ideály již zkaženi. Má nastoupit něco lepšího.

Dvorní rada povýší prvního asistenta za jeho špinavost (klasika totalitních režimů). Vydává totiž lék proti bílé nemoci od jistého lékaře doktora Galéna za svůj. Ne – vlastně za dílo všech (rozvrací individualitu) a za dílo kliniky Lilienthalovy. Jinak vlastní špinavý zisk kryje za „prací pro lidstvo“. Dvorní rada považuje dr. Galéna za podvodníka, protože nechce odhalit tajemství svého léku

Když Maršál navštíví nemocnici, lidé si jeho chování překrucují k lepšímu, než viděli (nevidí chyby, protože je vidět nechtějí). Po vstupu do sálu mu je zle a odejde → náš vůdce hrdinně snášel pohled na ty malomocné a poskytl jim alespoň morální útěchu.

3.3   Dr. Galén

Galén odmítne léčit bohaté, protože prý mají moc zbrojit proti válce, ke které se schyluje. Léčí jen chudé, kteří zůstali vždycky bez pomoci. Maršálův přítel Baron Krüg onemocní také, a protože vlastní zbrojovku, Galén mu dá ultimátum. Úplatky totiž zásadně odmítá.

Děj stříhá scéna z jedné rodiny, kde ženu vedoucího oddělení v továrně na zbraně odmítá Galén léčit a fanatický manžel to vůbec nechápe. Přitom stačí tak málo, a byla by zachráněna.

Je důležité, že Galéna nemučí, protože Galén ví, že ho potřebují a že pro konec války klidně zemře.

„Proč máme my doktoři zachraňovat, když vy zabíjíte?“ řekne dr. Galén poté, co mu dvorní rada připomíná jeho lékařskou povinnost. Tím se dostává do křížku s vládou a je předvolán samotným Maršálem. Galén už jednu válku zažil (Čapek už jednu válku zažil taky), Maršál ne. Maršál vidí hrdiny, ale Galén vidí raněné. Jsou v naprostém rozporu.

 1. GALÉN (couvá): Ne prosím, já – Hrdina jistě ne; ale já byl na vojně… jako lékař…, a když jsem viděl tolik lidí umírat… tolik zdravých lidí, že ano –
  MARŠÁL: Já byl také na vojně, doktore. Ale já jsem tam viděl lidi bojovat za vlast. A já jsem je přivedl zpátky jako vítěze.
  DR. GALÉN: To je právě to. Já jsem viděl spíš ty, které… které jste už nepřivedl zpátky. To je ten rozdíl, pane… Vaše Excelence. (zdroj: kniha)

3.4   Onemocnění Maršála

Bílá nemoc sílí a lidé mají strach. Nechtějí válku, ale lék. Zbrojící mocnosti uzavřou z bezradnosti mír. Zbývá jen Maršál, aby udělal to samé. Ministr propagandy však manipuluje dav k pozitivnímu přijmutí války. Nakonec onemocní i Maršál, což se vzhledem k bezvýchodnosti příběhu dalo čekat.

Je ochoten pro válku zemřít, ale problém je, že ho nemůže nikdo nahradit (stejně jako Adolfa Hitlera) a jedině on může také nařídit mír. Pokud to neudělá, nastane zmatek a národ padne, což se mu příčí. Změní tedy hledáček svojí silné motivace o 180°: on, vůdce malomocných, nařídí mír → žádá jen slitování jejich jménem. Názor změnil hlavně proto, že má tu nemoc.

Národ je ale příliš rozburcovaný a doktora zabije, než stihne k Maršálovi dojít, protože začne beznadějně provolávat mír v davu lidí, toužících po válce.

3.5   Konec

Maršál pravděpodobně zemře a válka skončí.

4      Postavy

 • Doktor Galén – hlavní hrdina. Chce mír. Objevil lék na bílou nemoc. Postava nejbližší Karlu Čapkovi.
 • Dvorní rada (prof. Dr. Sigelius) – pravá ruka režimu, hlavní lékař na Lilienthalově klinice
 • Baron Krüg – Maršálův blízký přítel a majitel zbrojovky
 • Maršál – velitel ozbrojených sil. Chce zahájit válku a ovládnout svět (v podstatě Adolf Hitler).

Záporné postavy si záměrně protiřečí (stejně jako např. komunisté), aby působily směšně.

5      Časoprostor

Autorova současnost (1937). Místa jsou však vymyšlená – Čapkova smyšlená verze současnosti.

5.1   Hlavní motiv

Obyčejný doktor je schopný zastavit válku. Ostatní motivy světová epidemie, zbytečnost léčit, když druzí zabíjejí, monopol na lék proti smrtelné nemoci.

5.2   Titul

Bílá nemoc znamená nemoc bílého evropského národa a jeho morální i celkovou zkaženost ve vztahu k vypuknutí první světové války.

5.3   Narážky

 • Maršálova země = nacistické Německo
 • Malá země, proti které vede válku = Československo
 • Bílá nemoc = úpadek společnosti
 • Smrt Galéna = potrestání porušení Hippokratovy lékařské přísahy (že budeš léčit všechny – bez rozdílu majetku apod.)

5.4   Autorský postoj

Objektivní. Omezením výdeje léku skutečně dokáže válkou manipulovat.

6      Styl

6.1   Kompozice

Chronologická. Děj graduje šířením bílé nemoci.

6.2   Vypravěčské postupy

Dialogy. Bez komunikace se čtenářem.

6.3   Jazyk

Promluvy postav jsou spisovné. Míra hovorovosti dle společenské vrstvy. Způsob vyjadřování dotváří charaktery – Galén často přerušuje své výpovědi (aposiopese, znázorněno třemi tečkami), popř. je přerušen jinými (pomlčka) a používá slovní vycpávky (že ano), zatímco maršál mluví rozhodně, ale často frázovitě (Nebyli by to první mrtví na mé cestě.).

Alegorie, symboly (Bílá nemoc). Poznámky k divadelní scéně.

7      Kontext autorovy tvorby, života a díla

Život 1890-1938.

Narodil se v rodině venkovského lékaře, která byla kulturně založena. Vyrostl v Malých Svatoňovicích a studoval gymnázium v Hradci Králové, odkud musel přestoupit do Brna, protože organizoval protirakouský spolek. Roku 1915 ukončil studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal doktorát. V letech 1910–1911 byl na studijním pobytu v Paříži a v Berlíně. Znal filologii (kulturu jazyků) němčiny, francouzštiny, angličtiny a samozřejmě i češtiny → evropský přehled.

Od 21 let trpěl bechtěrevovou nemocí (chronické zánětlivé onemocnění páteřních obratlů), proto nemusel bojovat v první světové válce. Po ukončení studia byl domácím učitelem Prokopa Lazaňského na zámku Chyše.

Brzy ale přešel k novinařině a stal se redaktorem v Národních listech, Nebojsovi a Lidových novinách (nestranný deník; měl v něm spolu s bratrem Josefem silné postavení). Z Národních listů odešel v roce 1921 na protest proti vyloučení svého bratra z redakce a proti politickému směřování listu, které vnímal jako zaměřené proti prvnímu československému prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi. Řešil, co je pravda (→ apokryfy).

V letech 1921–23 byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla.

V roce 1925 se stal prvním předsedou československého odboru PEN klubu, což bylo celosvětové sdružení spisovatelů. Název klubu v sobě skrýval hlavní podmínku členství, neboť jej tvoří počáteční písmena profesí spjatých se slovesným uměním: poets, playwrights, editors, essayists, novelists (tedy básníci, dramatici, vydavatelé, esejisté, romanopisci). Měl za cíl rozvoj literatury, spisovatelskou spolupráci a ochranu literatury proti moderním hrozbám.

Od roku 1925 pořádal Čapek spolu s bratrem Josefem také pravidelné páteční setkání politického a kulturního života. Říkali si „pátečníci“ a patřil k nim:

 • Edward Beneš (ministr zahraničí)
 • G. Masaryk
 • Josef Šusta (historik)
 • Ferdinand Peroutka (novinář)

Uzavření Mnichovské dohody znamenalo pro Čapka osobní tragédii – celý život se snažil o rozvoj české literatury. Zemřel na plicní edém (otok plic) několik měsíců před okupací Čecha Moravy nacistickým Německem. Gestapo mělo v plánu ho zatknout.

Jeho dům, kde vyrůstal s Josefem Čapkem, stojí na Malé Straně. Byl 7x nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Nikdy mu jí nedali.

V literatuře je známý především svým experimentátorstvím – propojoval náročnou literaturu s triviální, spojoval menšinové žánry (Krakatit – modernismus v próze), využil publicistiku v románu, aby zachytil celý svět (Válka s mloky) nebo použil kubistických postupů v noetické próze (Život a dílo skladatele Foltýna).

 • Kubismus – umělecké hnutí, jehož principem je prostorová koncepce, založená na zobrazování předmětu z více úhlů pohledu současně. V literatuře znamená přeneseně to samé.
 • Noetická próza – próza, zabývající se lidským jednáním (předmětem, původem, rozsahem, výsledkem…) a zákonitostmi lidského myšlení. Díla spojuje filosofický námět – otázka, jestli existuje jednoznačná pravda, jestli lze poznat → Čapek je skeptický k poznání pravdy, tvrdí, že pravda je mnohoznačná, ukazuje to na tom, že ukazuje protikladné názory na jednu a tutéž věc → většina próz končí tím, že nelze najít jednoznačnou pravdu, končí tajemstvím (relativismus).

Bílá nemoc je svou protiválečnou povahou podobná románu Krakatit.

7.1   Dílo

 • Válka s mloky (vnitřní dobývaní našeho národa Němci) – román psaný formou útržků z fiktivních novin
 • Povídky z jedné a druhé kapsy – soubor detektivních humorných povídek
 • Krakatit – v podstatě atomová energie ve starším vydání (buď ničí jako atomová bomba, nebo vyrábí elektřinu v jaderných elektrárnách)
 • Život a dílo skladatele Foltýna – nedokončeno, vydáno posmrtně (životopis fiktivního skladatele), Foltýn je posedlý myšlenkou stvořit velké dílo, i když na to nestačí jeho schopnosti
 • Povětroň – neznámý letec havaruje v silné bouři a upadne do kómatu, mezitím se snaží jasnovidec, jeptiška a básník zjistit, co se stalo – letec ale zemře a nikdo se nic nedoví
 • Hordubal – stejnojmenný sedlák se vrací z Ameriky domů po osmi letech, ale vše je jiné a žena ho nevítá
 • Obyčejný život – dvěma lidem se dostává do rukou životopis obyčejného úředníka; na konci vyprávění vyplouvají na povrch vynechané pasáže (chtěl mít vše srovnané) a mnoho

Hordubal, Povětroň a Obyčejný život tvoří volnou trilogii.

 • U.R. (Rossumovi univerzální roboti, drama) – první dílo, které ho proslavilo → vymyslel slovo robot; neprožívá technickou stránku věci
 • Továrna na absolutno – fejetonový román, další ukázka experimentátorství
 • Hovory s T. G. Masarykem – jedinečná svědectví o Masarykových názorech
 • Kniha apokryfů – jinak převyprávěné známé příběhy, např. Romeo a Julie

8      Kulturně-historický kontext

V roce 1938, těsně před Čapkovým úmrtím, se vybojovaná česká kultura a jazyk (o který jsme usilovali už od r. 1848) hroutí pod nátlakem Německa. Všechno, k čemu on dopomáhal, je zničeno.

Tato hra měla za úkol varovat lidi před nebezpečím fašismu, který právě vrcholil.

Karel Čapek je meziválečný autor (příbuzní: „pátečníci“, vizte výše). Píše proti válce a okupaci. Je silný vlastenec (prosazování češtiny = divadlo, noviny atd.).

9      Literární kontext

9.1   Demokratický proud 30. let

Pokud zmíníte, že byli převážně režiséry divadel, novináři, básníci nebo překladatelé, tak vůbec nic nezkazíte.

 1. Eduard Bass
 • Začínal jako tvůrce textů pro kabaret Červená sedma
 • Scénárista (FAMU)
 • Blázny živí bůh – o těžkém hereckém životě
 1. Karel Poláček
 • Židovského původu (zemřel v Osvětimi)
 • Muži v off-sidu (1931) – humoristická literatura
 • Bylo nás pět
 1. Josef Čapek
 • Znám spíše jako malíř
 • Povídání o pejskovi a kočičce
 1. Ferdinand Peroutka
 • Šéfredaktor týdeníku Přítomnost a politickým redaktorem Lidových novin
 • Ředitel rádia Svobodná Evropa
 • Budování státu

9.2   Drama první poloviny dvacátého století

Pro české divadlo v tomto období je typické soupeření mezi kamennými reprezentativními divadly a mezi avantgardními experimentálními divadly. Divadlo obecně ztratilo významné postavení, které zaujímalo v 19. stol. (Národní obrození, vlastenectví, české hry, národní cítění).

9.2.1 Nejznámější dramatikové doby:

 • Fráňa Šrámek (buřič)
 • Viktor Dyk (buřič)
 • Alois Jirásek
 • Jaroslav Kvapil
 • Vítězslav Nezval (poetista)
 • Vladislav Vančura
 • Antonín Dvořák (jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob a světově nejhranějším českým skladatelem vůbec)

9.2.2 Divadelní scény – přehled:

 1. Kamenná reprezentativní divadla
 • Hry: Bílá nemoc, R.U.R., Maryša
 1. Avantgardní (revoluční) divadla
 • Znak: divák si některé scény domýšlí
 • Divadlo D + dvojčíslí letopočtu (např. D30 – šlo o divadelní levicové družstvo), Osvobozené divadlo
 • X. Šalda (Zástupcové – o vztahu mezi individuem a společností)
 1. Kabarety
 • Kabaret je sled různých výstupů (scéna, zpěv, tanec, vtip). Jde o neoficiální proud. Byl úspěšný už před první světovou válkou.
 • 1920 – uvedena hra Loupežník a RUR
 • Červená sedma
 • Významné jméno komik Vlasta Burian, hvězda českého divadla, filmu, rozhlasu

9.2.3 Osvobozené divadlo, Voskovec a Werich

Tito autoři čerpali z poetismu, dadaismu a grotesky. Osvobozené divadlo byla sekce Devětsilu – svazu moderní kultury (socialisticky orientovaných umělců – v r. 1927), kterou založil Jiří Frejka. Za okupace vše zakázáno.

První hrou byla West pocket revue (1927), kde hlavní hrdina sbírá fotografie rozzuřených lidí a jednomu z nich nemůže přijít na kobylku.

Jiří Voskovec a Jan Werich byli experimentátoři (legendární dvojice z dějin českého divadla), kteří přišli s tzv. forbíny, což byly vtipy o přestávce před zataženou oponou. Později se k nim přidal ještě hudebník Jaroslav Ježek.

Tematicky postupovali od humoru až k politické satiře (Osel a stín – právní spor o oslův stín).

9.2.4 Divadelní budovy

 • Národní divadlo – komplex více budov
 • Městské divadlo na Vinohradech – luxusní, novorenesanční styl + secese (umělecký styl, navracející se k lidovým tradicím a romantismu řemeslné obratnosti středověkých mistrů – stavěl se tak proti jednoduchosti zpracování průmyslových výrobků hnaných průmyslovou revolucí. Ovlivnil ranou modernu (bauhaus – krása, účel, jednoduchost – a funkcionalismus)

9.3   Lidové noviny

Lidové noviny byly založeny v r. 1893 v Brně novinářem a politikem Adolfem Stránským. Už od počátku se věnovaly zahraniční politice a kultuře a jako první u nás uveřejňovaly politickou karikaturu. Do okruhu jejich přispěvatelů a redaktorů patřili např. Karel Čapek, Josef Čapek, Eduard Bass, Karel Poláček, Jan Drda, Václav Řezáč, ale i prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš.

Karel Poláček – židovská rodina, nic nedostudoval (a proto se stal novinářem), komunista mezi válkami

Ivan Olbracht: Nikola Šohaj Loupežník – milostný příběh na pozadí boje pohledného loupežníka se zákonem

10 Shrnutí

Tuto podkapitolu jsem zařadil poté, co jsem zjistil, že když se učíme, tak fungujeme jako krabice. No vážně – něco do ní zabalíte, napíšete na ní štítek, a už víte, co je uvnitř. Při testu se díváme na štítky krabic, a až pak je rozbalujeme a čerpáme vědomosti, které jsou uvnitř.

To znamená, že čtenářský deník ve větách je sice fajn, ale mnohem lepší je to v bodech, skrz které si na věty vzpomenete a začnete ty balíčky rozbalovat.

10.1 Základní údaje

 • Vydáno 1937, drama, tragédie, typické dílo
 • Námět varování před fašismem (jako Válka s mloky)
 • Téma vymýcení války a nastolení míru

10.2 Děj

 • Bílá nemoc je pro lidi ve středním věku (nakaženi špatnými ideály)
 • Galén objeví lék na Bílou nemoc a začne s ním vydírat mocné lidi
 • Jeho neústupnost se stane silným prostředkem pro mír
 • Dav je příliš zfanatizován a ušlape ho, než stačí dojít k Maršálovi a podat mu výměnou za mír lék proti nemoci

10.3 Kontext autorova života a tvorby

 • Rodina venkovského lékaře
 • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Znal filologii evropských jazyků
 • Nemusel bojovat ve válce
 • Učil Prokopa Lazaňského
 • Novinář (Národní listy, Nebojsa a Lidové noviny)
 • Dramaturg i režisér Vinohradského divadla
 • Předseda PEN klubu, pátečník
 • Experimentátor, 7x nominován na Nobelovu cenu
 • Zemřel před okupací po podepsání Mnichovské dohody

10.4 Dílo

 • Povídky z jedné a z druhé kapsy
 • Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
 • Hovory s T. G. M.
 • Krakatit, R.U.R., Válka s mloky
 • Život a dílo skladatele Foltýna

10.5 Literární kontext

 • Drama první poloviny 20. stol.
 • Divadlo na Vinohradech, Národní divadlo
 • Tři divadelní scény (reprezentativní, avantgardní a kabarety)
 • Demokratický proud (Bass, Poláček, Čapek, Peroutka)
 • V+W
 • Lidové noviny

11 Hodnocení

11.1 Objektivní

Jako text ke hře mimořádně čtivé. Děj odsýpá.

11.2 Subjektivní

Vadí mi, jak apeluje na chudinu, které nikdo nepomohl. Dnes tato „pomoc“ přerostla v problematiku sociálních dávek. Chudina prý nese následky chyb těch mocných nejvíce. Třeba ano, ale tím, že „pomoc nařídí“ stát (= „ti chudí si zaslouží žít lépe“ apod.) se přece nic nevyřeší už jen kvůli faktu, že to „nařídí“. To je násilné. Myslíte, že radši dobrovolně přispějete charitě, nebo povinně státu? Přehnaně levicový autor.

12 Zdroje

Bílá nemoc – rozbor díla k maturitě (2). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2018 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: https://www.rozbor-dila.cz/bila-nemoc-rozbor-dila-k-maturite-7/

Karel Čapek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2018 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek

Bílá nemoc. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2018 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_nemoc

Sdílet příspěvek

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..