Smlouvy, teorie vlastnictví a elektronický podpis v širších souvislostech #2: Filosofové ve věci teorie vlastnictví

Minule jsme se bavili o vlastnictví obecně. Než zakomponujeme do vlastnictví kryptografii, tak do hry vstoupí hlasy známých filosofů.

Zdroj: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/tug-of-war-vector-20384452

Obsah seriálu

 1. Jak zjistím, že mi něco patří
 2. Laik
 3. Distance a čas
 4. Absolutní vlastnictví
 5. Využitelnost majetku
 6. Proč vyjmout morálku
 7. Filosofové ve věci teorie vlastnictví
  • Hans-Hermann Hoppe
  • John Locke
  • Murray Newton Rothbard
  • Nicholas Szabo
 8. Chytré smlouvy
  • Chytrý majetek
  • DAO
  • Blockchain
  • Problém trakce
   • Důkazy – Ježíš a počasí
  • Likvidita chytrého majetku
 9. Monumentální posun v chápání
 10. Závěr

7 Filosofové ve věci teorie vlastnictví

7. 1 Hans-Hermann Hoppe

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans-Hermann_Hoppe_by_Gage_Skidmore.jpg
Hans-Hermann Hoppe je německý ekonom a pozdní představitel rakouské ekonomické školy.

Rakouská ekonomická škola je filosoficko-politicko-ekonomický směr založený na analýze lidského jednání a praxeologie (nehodnocení cílů, ale prostředků – jakýkoliv cíl je legitimní, pokud není dosažen násilím).

Pouze protože existuje vzácnost, existuje vůbec problém formulování morálních práv; dokud jsou statky nadbytečné („volné“ statky) není konflikt nad jejich používáním možný a žádná koordinace činností není potřebná. Tedy jakákoliv korektně koncipovaná etika musí být formulovaná jako teorie vlastnictví, tj. teorie přiřazování práva výlučné kontroly vzácných prostředků. Protože jedině potom je možné se vyhnout jinak nevyhnutelným a neřešitelným konfliktům. (Hans-Hermann Hoppe: A Theory of Socialism and Capitalism, str. 235)

Hoppe se na věc podíval v širších souvislostech uspořádání lidské společnosti. Pokud existují vzácné statky, a ty existují, protože člověk už dokáže využívat většinu planety, pak musí být každá etika i teorií vlastnictví, protože konflikt vzniká vždy, když se lidé hádají o jejich používání. A to teorií opravdu dokonalou a konzistentní, protože např. marxismus-leninismus předefinoval vlastnictví takovým způsobem, že zabrzdil na několik let vývoj lidstva.

Všechno je majetek nebo kapitál, včetně našeho času, takže odpadá čistě peněžní pohled na věc. Zároveň nám Hoppe říká, že teorie vlastnictví je o dost důležitější, než jsme mohli předpokládat, protože na ní stojí společenské řády.

Proč o Hoppovi vůbec mluvím? Protože pokud závěrečná novodobá teorie, kterou kryptografie přinesla, bude konzistentní a v souladu s realitou, pak se dotkne i chápání morálky a etiky.

Vlastnictví souvisí s morálkou, etikou i se smlouvami

Jak řekl Hoppe, problém nastane vždy při hádce o majetek. Dokonce i znečišťování životního prostředí nebo hlučné letiště v blízkosti sídliště je jen složitější verzí hádky o majetek. Majetek lze tedy zobecnit na kapitál – čas, peníze, energie, spánek, dům, možnosti při výběru atd.

Smlouvy, které se netýkají nějaké z verzí kapitálu, stojí většinou na čisté důvěře nebo na síle nezávislého rozhodčího (arbitru), jež by měl mít moc právo vymáhat. O jaké smlouvy jde? Neprozradíš, že …, dokud …; prohlašuji, že … (i prohlášení je speciální případ smlouvy); uděláš vše pro to, aby …; nedopustíš, aby …; uděláš …, jak nejrychleji to bude možné. Proč jsou tolik spekulativní a právně nešikovné? Protože nejsou přesně definovány. Kde není přesná definice, tam jednoduše vznikají ty nejvíce neřešitelné spory. A teorie vlastnictví, jak Hoppe řekl, je vlastně teorií o správném řešení lidských sporů.

Dostáváme se do fáze posunu vlastnictví na úroveň logiky a programování, protože dokonalá smlouva je logická a definuje akce pro všechny možné stavy (nebo je logicky odvozuje). Vrchol logiky je matematika, takže světe, div se, etika pravděpodobně nepřímo stojí na matematice.

7. 2 John Locke

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JohnLocke.png

John Locke byl anglický filosof ze 17. stol., který svými názory hluboce ovlivnil britské osvícenství a pozdější liberální myšlení, založené na politickém upřednostňování svobody před ostatními zájmy. Mezi jeho nejvýznamnější ideje patří tzv. tabula rasa – vláda se souhlasem ovládaných.

Do politické filosofie zasáhl teorií státu, který vzniká na základě společenské smlouvy, tedy na základě svobodné vůle jedince učinit se členem nějaké společnosti. Popisuje, co musí taková vláda činit a co nesmí nečinit, aby zůstala legitimní (zdroj odstavce: https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Locke).

John Locke se vlastnictví pokusil formulovat jako lidskou práci, smíchanou s produktem přírody. V originálu:

Though the earth and all inferior creatures be common to all men, yet every man has a property in his own person. This nobody has any right to but himself. The labour of his body and the work of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property. (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Homestead_principle )

Odstavec se týká teorie prvotního přivlastnění, ale přesto nás bude zajímat. Pokud udělám elektrický plot kolem pole nebo ho nechám hlídat vojáky, nespojuju s produkty přírody žádnou prací, ale pouze si vytvářím faktické právo výhradního užívání přírodního zdroje. Tato teorie by bránila přivlastnění většiny rozsáhlých volných ploch, kde by se nic nestavělo. Slepá ulička. Proč?

Protože ne vždy platí, že smíchám práci s přírodním zdrojem. Třeba ty volné nezastavěné plochy. A jak moc ji musím smíchat, aby vlastnictví platilo? Nejasné. Navíc, při Lockově teorii dochází k přechodnému vlastnění – co třeba volný zaplocený pozemek jako součást rozsáhlejšího továrního komplexu? Teď dochází k rozporu mezi teorií, podle níž majitel nespojil práci s půdou nacházející se pod tímto pozemkem, tedy mu nepatří, a mezi realitou plotu a obranné síly, která znemožňuje komukoliv slabšímu pozemek využít.

Podívejme se na další teorie. Co vlastně hledáme? Hledáme konzistentní teorii vlastnictví, která by byla vždy v souladu se skutečností, resp. nenastala by podobná jako výše zmíněná výjimka.

7. 3 Murray Newton Rothbard

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Murray_Rothbard#/media/File:MurrayBW.jpg
Murray Newton Rothbard je druhým zástupcem rakouské ekonomické školy a zastánce neregulovaného tržního hospodářství.

Jak se dívá na teorii vlastnictví?

Pokud „A“ používá určité množství zdroje, kolik z tohoto zdroje připadá do jeho vlastnictví? Naší odpovědí je, že vlastní technologickou jednotku zdroje. Velikost této jednotky závisí na typu daného zboží nebo zdroje a musí být určena soudci, porotami nebo rozhodci, kteří jsou odborníky v daném konkrétním zdroji nebo odvětví. (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Homestead_principle )

Rothbard tedy definuje vlastnictví jako minimální technologickou jednotku, resp. kolik z toho musím používat (týká se fyzických i nefyzických věcí), abych to mohl vlastnit. Řešení v podobě „odborných“ soudců ale vede do pekel (opět relativní pojetí vlastnictví) a o problému nevypovídá v podstatě nic. Čeká nás poslední „filosof“.

7. 4 Nicholas Szabo

Zdroj: https://www.keysheet.io/experts/nick-szabo/reviews/ethereum/
Nick Szabo je špičkový odborník v oblasti kryptografie, informatik a jedna z nejznámějších osob, která se zaměřuje na tzv. smart kontrakty. Nick vystudoval informatiku na University of Washington v roce 1989. Od té doby se naplno věnoval novým technologiím, přičemž sám stál u zrodu dvou z nich, především u předchůdce kryptoměny Bitcoin – Bit Gold.

(zdroj celého přehledu: https://kryptomagazin.cz/serial-kryptocelebrity-7-dil-nick-szabo-mozny-satoshi-nakamoto/ )

Nick Szabo vymyslel chytré smlouvy, které se týkaly výhradně obchodu a tzv. chytrého majetku. Použil při tom fakt, že mnohem důležitější než fyzická kontrola majetku, je schopnost ho využít, a proto vyvinul majetek chytrý. Vůbec neřeší, jestli něco fyzicky kontrolujete, ale řeší, zda to dokážete využít. Představte si nejjednodušší příklad, zašifrovali jste plány a umístili je na méně bezpečné místo. Jedině vy s nimi dokážete naložit, protože znáte heslo. Na případ, kdy by plány nikdo nekradl, ale ničil (mazal), se podíváme příště. Příště nás také konečně čekají chytré smlouvy a chytrý majetek.

Sdílet příspěvek

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..